Paslaugos

Sudėtingų inžinerinių projektų įgyvendinimas

Bendrovės tikslas:
sukurti  inovatyvius sprendimus sėkmingam sudėtingų projektų įgyvendinimui – nuo koncepcijos iki konstrukcijos.

UAB „Tilsta" specializacija – nestandartiniai ir ypač sudėtingi inžineriniai projektai bei technologiniai sprendimai.

Patyrę bendrovės specialistai gali suprojektuoti ir sukurti netradicinį inžinerinį sprendinį, jį įgyvendinti ir (arba) valdyti procesą bei projektą. Bendrovė organizuoja ir savo jėgomis vykdo itin sudėtingus tiltų užstūmimo, plukdymo, pakėlimo ar gelžbetoninių konstrukcijų pakeitimų esamuose statiniuose darbus. Pažangiausios konstrukcinės idėjos bendrovės gamybinėje bazėje virsta sudėtingomis aukštos kokybės metalo, gelžbetonio konstrukcijomis.

Pamatų įrengimas

Bendrovė naudoja polių gręžimo ir kalimo įrenginius Soilmec, RTG 21T ir kitą modernią technologinę įrangą, reikalingą įvairiems pamatams įrengti.

Darbus vykdo patyrę inžinieriai ir kvalifikuoti darbininkai.

UAB „Tilsta” rengia transporto infrastruktūros statinių bei gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų sekliuosius, polinius, giliuosius, liaunuosius pamatus ir atramines sienutes.

Poliai gali būti įrengiami įspraudžiant iš anksto pagamintus polius arba pradžioje įspraudžiant reikiamo skersmens plieninius vamzdžius su aklėmis, po to į vamzdžius sudedami plieniniai karkasai, užbetonuojamas vamzdžių vidus, o plieniniai vamzdžiai ištraukiami. Įspraudžiamo polio skersmuo – iki Ø45 cm.

Taikomi ir polių įrengimo būdai gręžiant. Vienas iš tokių būdų naudojamas vadinamasis ištisinio sraigtinio gręžimo būdas – CFA (angl. Continuous Flight Auger), kai gręžiamas gruntas ir per grąžto vidų polius užbetonuojamas ištraukiant grąžtą, po to į užbetonuotą polių įspraudžiamas armatūros karkasas, įrengiamo poliaus skersmuo – 0,35–1,0 m.

Bendrovė gali įrengti dvigubo gręžimo (VDW) gręžtinius polius. Šis metodas taikomas vandeninguose gruntuose, kai gręžiama su apsauginiu vamzdžiu. Dvigubo gręžimo būdas nuo CFA skiriasi tuo, kad čia naudojamas besisukantis apsauginis vamzdis, grąžtas sukasi pagal laikrodžio rodyklę, o apsauginis vamzdis – prieš laikrodžio rodyklę.

Atraminės ir triukšmą slopinančios sienutės

UAB „Tilsta” projektuoja ir įrenginėja atramines ir triukšmą slopinančias sienutes.

Mechanizmų nuoma

Įmonė nuomoja transporto ir kėlimo mašinas, betono maišykles, siurblius, maišykles-siurblius ir polių gręžimo įrangą.

Tiltų, viadukų, tunelių, atraminių sienučių projektavimas

Bendrovė šiuo metu gali atlikti įvairius projektavimo darbus. UAB „Tilsta” daro nestandartinių gaminių darbo ir gamybos brėžinius, projektuoja nedidelius tiltus, viadukus, tunelius, pamatus ir atramines sienas.